Državotvorna strepnja

Kažu da u Ujedinjenim nacijama sjedi 195 država i za njih je karakteristično da ih i drugi priznaju kao države. Naravno, postoje i zemlje koje sebe vide kao državu, ali ih drugi u većem ili manjem broju ne priznaju kao takve, recimo to su Palestina i Kosovo. Na kraju imamo vlasti koje su svoje građane, ali ne sve, ubijedile da su država i nikoga više, takva je recimo Republika Srpska.

Elem, Milorad Dodik je u hrvatskom tjedniku Nacional najavio da bi Republiku Srpsku, kada bi proglasila nezavisnost, priznalo 15 država ili ti 7,7% od trenutnog broja država u svijetu. Naravno Milorad Dodik nije naivan da bi nam otkrio koje su to države koje jedva čekaju nezavisnu Republiku Srpsku, ali zapitajmo se šta bi on sa njom?

Iskoristiću Desanku Maksimović da vam to pjesnički objasnim.

Ne, nemojte nas priznati
hoću izdaleka
da volim i želim biti država.
Priznanje je lijepo samo dok se čeka,
dok nam Rusija nagoveštaj da.

Ne, nemojte nas priznati
Ima više draži
folirat’, obećavat’ i širiti stra’.
Sve je mnogo lakše kad se u kampanji,
državotvorno obećanje da.

Ne, nemojte nas priznati
Zašto to i čemu?
Dodikovo ime ko kokarda sja;
ljepše je maštati o stolici u UN-u.
Ko zna hoće li nas priznati Mađarska i Srbija.

Ne, nemojte nas priznati,
OHR nam ode
Ostaćemo bez volje i nade
Neće biti priče o ratu i raspadu
Šta će onda SDA i HDZ da rade?

Ne, nemojte nas priznati
Ko će budžet punit?
Odlaze mladi, osta gerijatrija.
Privrede nema, svi bi u partiju
Lakše dobiti kredit, kada si BiH-a.

Komentariši