Da li je Gideon Grajf neznalica ili obična hulja?

Neki dan predsjednik „Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine“, koju je formirala Vlada Republike Srpske te autor dva poglavlja u Izvještaju pod nazivom “Srebrenica i srednje Podrinje – istorijski kontekst i Hronologija događaja na prostoru srednjeg Podrinja do 6. jula 1995. godine” Gideon Grajf dao je intervju za Alternativnu televiziju naravno na engleskom jeziku, u kojem je govorio o Izvještaju o Srebrenici u kojem on objašnjava da je taj izvještaj tačan, objektivan i da su se autori držali naučne metodologije kada su ga pisali.

Potom je rekao “Iako su Srbi priznali zločine, druga strana do danas nije priznala činjenicu da su hiljade srpskih civila brutalno ubijene. Gdje su ubijeni? U selima, djeca, stara dva-tri dana, žene, starice, stari ljudi… Brutalno su ubijeni u mnogim selima, a ovaj brutalan zločin se negira i minimizira”.

Kada se razgrnu atributi u koje je Grajf umotao ovu rečenicu pojaviće se neznanje ili bezobrazluk.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, u srednjem Podrinju (opštine Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Rogatica, Han Pijesak, Milići i Šekovići)  ubijeno je oko 2710 Srba, od toga 465  civila i preko 2245 vojnika.

U trenutku kada su Grajf i njegova “objektivna ekipa” pisali svoj izvještaj ovi brojevi su se neznatno mogli razlikovati od sadašnjih.

Sada se zapitajmo o kakvim “hiljadama civila” govori Gideon Grajf kao najodgovornija osoba u kreiranju izvještaja o dešavanjima u Srebrenici?  On ne govori o nekoliko stotina ili hiljadu ubijenih civila, već o “hiljadama civila”, što znači 2000, 3000, 4000 …..

Sasvim je jasno da on ili ne zna ili neće da zna koliko je Srba, vojnika i civila,  poginulo u Srebrenici i opštinama koje graniče sa njom.

Sada se nameću neka pitanja?

Ako Grajf ne zna taj broj, onda se zapitajmo kako neko ko potpisuje jedan ovako važan dokument može sebi da dozvoli da ne zna nešto što bi trebalo da bude polazna tačka jednog ovakvog izvještaja, a to je tačan broj ubijenih srpskih civila i vojnika? Zašto nije tražio podatke od Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, kada je od njih prepisivao čitave pasuse i kada se hvali da je sa njima imao odličnu saradnju?

Još je veći problem ako istoričar Grajf zna tačne podatke i svjesno laže preuveličavajući broj srpskih civilnih žrtava. Onda je to zločin s predumišljajem.

Sad se postavlja pitanje zašto Gideon Grajf laže i preuveličava taj broj?

Postoje dva razloga.

Prvi da bi zaštitio svoj loš rad i Komisije koju je predvodio ili se jedenostavno prodao Vladi Republike Srpske i priča ono što oni žele čuti.

Šta god da je u pitanju, on nakon ovakve izjave nema bilo kakav kredibilitet da govori o bilo čemu što se dešavalo u i oko Srebrenice od 1992. godine do danas.

P.S. Nameće se jedno pitanje za Gideona Grajfa, ako ne znaš koliko je tačno stradalo srpskih civila u i oko Srebrenice, kako ti i tvoja komisija možete da znate koliko je stradalo i ubijeno Muslimana/ Bošnjaka, a tvrdite da znate, to vam piše na 399. strani Izvještaja?

P.P.S. Nikad javnost Republike Srpske nije saznala honorare članova komisije, niti pomenutog Grajfa, a bilo bi interesantno vidjeti koliko nas je koštala ova “istina”?

P.P.P.S. O stručnosti Grajfa kada se govori o broju ubijenih u Jasenovcu možete pročitati na sajtu Muzeja genocida iz Beograda.

Komentariši