Dodik nije fundamentalista

„A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao. Ako li te desna ruka tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe; jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli da sve tijelo tvoje bude bačeno u pakao.“

Kažu da su ove dvije glave iz novozavjetnog Jevanđelja po Mateju, glava 29-30, inspirisale ranog hrišćanski teolog Oregina da se kastrira da bi izbjegao ovozemaljska iskušenja koja su stajala pred njim.

Izgleda da se Oregin zajebo u svom fundamentalizmu jer je Sabor u Nikeji,  održan 325. godine, zabranio ovu vrstu sakaćenja, s obrazloženjem da Isus nije mislio na doslovno fizičko sakaćenje, već stalnu borbu sa iskušenjima. Kasnije su hrišćani izmislili nešto što se zove biblijska hermenautika da bi ograničenim ljudskim bićima pomogli u tumačenju uma Beskonačnoga.

Sad se vi pitate kakve veze Oregin ima veze sa Dodikom?

Nema nikakve veze, jer Oregin je ostao bez muda zbog svojih uvjerenja, pa makar ona bila i pogrešna, što se Dodiku nikada neće desiti.

Ni ono što Dodik priča ne treba shvatati doslovno, nije on fundamentalista.

  • Kad vam kaže da mi nismo bosanski Srbi, već samo Srbi, to vam važi samo do prvog graničnog prelaza, kada nas automatski konvertuju u Bosance ili  Hercegovce.
  • Recimo kad Dodik obeća vraćanje nadležnosti državne Agencije za lijekove, na Republiku Srpsku i kada se to izglasa u Narodnoj skupštini, to može da se desi nekada, a i ne mora.
  • Kad Mile najavi raspad Bosne i Hercegovine to će trajati duže od raspada osiromašnog uranijuma.
  • Nezavisnost Republike Srpske je lijepa samo dok se čeka, dok od sebe nagovještaj da.
  • Ujedinjenje sa Srbijom će generacije mladih Srba čekati kao Godoa, ali ne u Republici Srpskoj, već u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i ko zna gdje.

Šta ti Puhalo trabunjaš?

Neki dan je prilično neprimjetno prošla informacija da je Vlada Republika Srpska poslala 29. Izvještaj Savjetu bezbjednosti UN koji se odnosi na period oktobar  2022- maj 2023. godine. Izvještaj se sastoji iz četiri dijela, a u prvom dijelu se naglašava…

“Opredijeljenost Republike Srpske za Dejtonski sporazum uključuje opredijeljenost za suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Republika Srpska se ne planira otcijepiti od Bosne i Hercegovine i nije preduzela nikakve korake u tom pravcu”.

Morate priznati da se ove rečenice ni bi postidio ni Željko Komšić.

Komentariši