Srpska, Sloboda, Mir ili pamflet pun krivičnih djela

Svako jutro šetam porodičnog kućnog ljubimca, pa se to desilo i ove subote. Na povratku iz šetnje u kutiji za promotivni materijal naletih na „knjižicu“ pod nazivom „Srpska, sloboda, mir“ sa sve logom SNSD-a koju sam na tenane čitao dok su ukućani spavali.

I dok sam listao taj šareni pamflet SNSD-a neletih na jedan pasus koji me je posebno zaintrigirao, a tiče se rata koji je stao prije 27 godina.

U čemu je problem sa ovim tekstom?

U mnogo čemu.

Prije svega vidimo da SNSD u tekstu, po uzoru na svog šefa, ne spominje Bošnjake kao etničku grupu, već ih naziva muslimani. U tekstu se Muslimani pišu malim slovom što znači da za SNSD oni nisu narod, već isključivo vjerska grupa.

Na stranu što se na ovaj način negira i Dejtonski sporazum, čijeg se mi slova fanatično pridržavamo.

Genocid u Srebrenici se naziva lažnim, kao i etničko čišćenje, iako imamo presude međunarodnih i domaćih sudova koji jasno i precizno o tome govore.

Optužuju se Bošnjaci da su sami sebe ubijali na sarajevskim Markalama, ulici Vase Miskina i na Tuzlanskoj kapiji.

Znamo li da je general Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora za Tuzlansku kapiju, ovdje se radi o negiranju ratnog zločina.

Da li se u ovome tekstu krši zakon?

Naravno da se krši.

Svođenje jedne etničke grupe ili kako se ovdje voli reći naroda na vjersku grupu jeste govor mržnje, a „Izborni zakon BiH“ propisuje kaznu od 1000 do 100 000 KM za političke subjekte koji se koriste jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili koji objavljuju ili upotrebljavaju slike, simbole, audio i videozapise, SMS-poruke, internetske poruke ili druge materijale koji mogu tako djelovati (član 19.9, j).

Negiranje genocida u Srebrenici i drugih zločina utvrđenih na međunarodnim i domaćim sudovima je takođe kršenje zakona. U „Krivičnom zakonu BiH“ jasno piše „Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom Međunarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. ili Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a to bude usmjereno protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao podstaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe“.

Znam, od ovog mog pisanja neće biti ništa. SNSD neometano izlazi na izbore, možda plati i neku kaznu, ali to njima neće predstavljati neki problem, jer cilj opravdava sredstvo.

1 komentar

Komentariši